La guerra de Troya

De Wiki Aller
La guerra de Troya
miniatura da obra
Curso
Carácter
obrigatorio
Materia
Cultura Clásica
Departamento
Grego
Temporalización
1ª avaliación


Baseado no ciclo épico de Homero e noutras antigas fontes, este relato completa os feitos narrados na Ilíada e A Odisea. Zeus, a través de Temis, a Deusa da Xustiza, teceu un plan para lanzar á humanidade a unha sanguenta guerra purificadora, da cal xurdirá renacida. A Guerra de Troia supón un fascinante estudo das raíces auténticas dun dos máis soados conflitos da humanidade[1].

Departamento de Grego

  • Tratamento previo: presentación da obra, a época e a épica.
  • Obxectivos: Coñecer a historia, a mitoloxía e a cultura que vén de atrás.
  • Avaliación: Cuestionario na Aula Virtual do centro.
  • Contidos curriculares: Grecia, a poesía épica.
  • Contidos transversais: Educación visual.

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • THOMAS, Roy & SEPÚLVEDA, Miguel Ángel (2012): La guerra de Troya. Marvel. ISBN 978-84-9885-904-1 1 exemplar na biblioteca.

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas

Notas

  1. Texto tomado da páxina da editorial