La Odisea

De Wiki Aller
La Odisea
miniatura da obra
Curso
Carácter
obrigatorio
Materia
Cultura Clásica
Departamento
Grego
Temporalización
2ª avaliación


A adaptación ao cómic da mítica obra de Homero que inspirou a incontábeis autores. Odiseo, un dos grandes guerreiros da Guerra de Troia, prepárase para volver a casa… pero non vai ser fácil. Antes terá que vencer a furia do deus Poseidón, mentres guía aos seus homes a través de asombrosas aventuras. Prepárate para coñeceres a viaxe máis importante na historia da mitoloxía. As andanzas de Odiseo foron contadas en innumerábeis ocasións ao longo dos séculos, pero nunca como neste libro[1].

Departamento de grego

  • Tratamento previo: presentación da obra, a época e a épica.
  • Obxectivos: Coñecer a historia, a mitoloxía e a cultura que vén de atrás.
  • Avaliación: Cuestionario na Aula Virtual do centro.
  • Contidos curriculares: Grecia, a poesía épica.
  • Contidos transversais: Educación visual.

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • THOMAS, Roy & TOCCHINI, Greg (2011): La Odisea. Marvel. ISBN 978-84-9885-768-9 2 exemplares na biblioteca.
  • THOMAS, Roy & SEPÚLVEDA, Miguel Ángel & TOCCHINI, Greg (2018): La Ilíada, La Odisea. Homero. Marvel integral - clásicos ilustrados. ISBN 978-84-91673743 1 exemplar na biblioteca.

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas

Notas

  1. Texto tomado da páxina da editorial