Wicked and Humorous Tales

De Wiki Aller

Lectura adaptada.


Hector Hugh Munro, alias Saki, é considerado un dos mestres do relato curto. Gran parte da súa obra retrata con gran sentido do humor e ironía a rixidez e as estrictas formas da sociedade do seu tempo. Wicked and Humorous Tales é unha colección de relatos sorprendentes, agudos e ás veces macabros...De aí o seu título.


Wicked and Humorous Tales
miniatura da obra
Curso
1º de BACHARELATO
Carácter
Opción en listaxe obrigatoria
Materia
Inglés 1º BACH.
Departamento
Inglés
Temporalización
Primeiro trimestre


Departamento de Inglés

  • Tratamento previo: Introdución á vida e obra do autor.
  • Actividades: Exercicios incluídos no propio libro (elección múltiple, responder preguntas,...). Recoméndase a audición.
  • Obxectivos: Lectura comprensiva. Achegamento aos clásicos da literatura inglesa.
  • Avaliación: Proba escrita.
  • Contidos curriculares: Comprensión de textos literarios adaptados. Estruturas gramaticais e léxico propios do nivel (voz pasiva, oracións condicionais,...)


Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • SAKI: Wicked and Humorous Tales. Adaptado por Kenneth Brodey-Reino Unido: Black Cat, 2004.-128p.+ 1 CD;21cm.(Reading and Training; Pre-intermediate) ISBN: 88-530-0140-2 7 exemplares

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas