The Tragedy of Dr Faustus

De Wiki Aller

Lectura adaptada.


O dramaturgo isabelino Christopher Marlowe recrea nesta obra a historia do home que vendeu a súa alma ao demo a cambio de sabiduría, poder e riquezas. Podemos atopar este personaxe e a súa historia en moitas outras obras literarias, musicais e cinematográficas.


The Tragedy of Dr Faustus
miniatura da obra
Curso
1º de BACHARELATO
Carácter
Opción en listaxe obrigatoria
Materia
Inglés 1º BACH.
Departamento
Inglés
Temporalización
Primeiro trimestre


Departamento de Inglés

  • Tratamento previo: Introdución á vida e obra do autor.
  • Actividades: Exercicios incluídos no propio libro (elección múltiple, responder preguntas,...). Recoméndase a audición
  • Obxectivos: Lectura comprensiva. Achegamento aos clásicos da literatura inglesa.
  • Avaliación: Proba escrita.
  • Contidos curriculares: Comprensión de textos literarios adaptados. Estructuras gramaticais e léxico propios do nivel (voz pasiva, oracións condicionais,...)


Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

MARLOWE, Christopher: The Tragedy of Dr Faustus.Adapt: Butler, James-Barcelona: Vicens Vives, 2002.-128p.+ 1CD;21cm. (Black cat-Reading and Training; Pre-intermediate) ISBN 88-7754-796-0: 4 exemplares

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas