The Secret of the Stones

De Wiki Aller

Lectura adaptada.


Esta historia de detectives xira arredor dun antigo libro, de perigosas organizacións segredas e dos misterios de Stonehenge, un dos monumentos megalíticos máis famosos do mundo.
The Secret of the Stones
miniatura da obra
Curso
2º de ESO
Carácter
OBRIGATORIO
Materia
Inglés 2º ESO
Departamento
Inglés
Temporalización
Segundo trimestre


Departamento de Inglés

  • Tratamento previo:Actividade oral de predicción baseada nas ilustracións da obra
  • Actividades:Exercicios incluídos no propio libro(elección múltiple, verdadeiro ou falso, ...). Recoméndase a audición.
  • Obxectivos: Lectura comprensiva. Achegamento á historia dos países de fala inglesa. Léxico e estructuras propios do nivel.
  • Avaliación: Proba escrita.
  • Contidos curriculares: Comprensión de historias sinxelas. Historia de Gran Bretaña.


Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • HEWARD, Victoria: The Secret of the Stones-Reino Unido: Black Cat Publishing-Vicens Vives, 2005.-80p.+ 1 CD;24cm. (Green Apple-Starter) ISBN :978-84-316-7707-7 8 exemplares

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas