The Picture of Dorian Gray

De Wiki Aller

Lectura adaptada.


Esta novela de terror gótica xira arredor de temas universais como o da eterna xuventude, o narcisismo, e as consecuencias dos nosos actos sobre a nosa alma. Dorian desexa conservar para sempre a súa beleza, reflectida no retrato que del pintou o seu amigo Basil, aínda que eso signifique estraga-la súa alma.


The Picture of Dorian Gray
miniatura da obra
Curso
1º de BACHARELATO
Carácter
Opción en listaxe obrigatoria
Materia
Inglés 1º BACH.
Departamento
Inglés
Temporalización
Primeiro trimestre


Departamento de Inglés

  • Tratamento previo: Introdución á vida e obra do autor.
  • Actividades: Exercicios incluídos no propio libro (verdadeiro ou falso, responder preguntas,...). Recoméndase a audición.
  • Obxectivos: Lectura comprensiva. Achegamento aos clásicos da literatura inglesa.
  • Avaliación: Proba escrita.
  • Contidos curriculares: Comprensión de textos literarios adaptados. Estruturas gramaticais e léxico propios do nivel (voz pasiva, oracións condicionais,...)
  • Contidos transversais:Formación en valores

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • WILDE, Oscar: The Picture of Dorian Gray.Retold by Jill Neville-Reino Unido: Oxford University Press, 2003.-72p.+ 1 CD;20cm.(Oxford Bookworms - Level 3) ISBN 0-19-423011-2: 6 exemplares

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas