The Canterville Ghost

De Wiki Aller

ESCRIBIDE AQUÍ UN PAR DE LIÑAS ONDE SE PRESENTE A OBRA OBXECTO DO ARTIGO.

The Canterville Ghost
miniatura da obra
Curso
4º de ESO
Carácter
OBRIGATORIO
Materia
Inglés 4º ESO
Departamento
Inglés
Temporalización
Terceiro trimestre


Departamento de Inglés

  • Tratamento previo: O QUE FAGADES COMO INTRODUCIÓN Á LECTURA/VISIONADO/AUDICIÓN,….
  • Obxectivos: QUE PRETENDEDES QUE OS ALUMNOS PERCIBAN DA OBRA.
  • Avaliación: DE QUE XEITO AVALIAREDES O QUE FIXERON OS ALUMNOS.
  • Contidos curriculares: QUE PUNTOS DO CURRÍCULO DA MATERIA COBRE ESTA OBRA.
  • Contidos transversais: OS QUE DESTA OBRA SE DERIVEN.

Outros departamentos

POSTERIORMENTE OUTROS DEPARTAMENTOS PODERÁN SUMARSE Á VOSA PROPOSTA E PODERÁN TRABALLAR CON ESTA MESMA OBRA E CUBRIRÁN ESTA PARTE. VÓS BORRADE DE MOMENTO ESTA INSTRUCIÓN. OS DEPARTAMENTOS QUE SE SUMEN, CUBRIRÁN NESTA SECCIÓN OS MESMOS CONTIDOS QUE NO APARTADO ANTERIOR.

Número de exemplares na Biblioteca

4 exemplares.

Ligazóns

De elaboración propia

LIGAZÓNS A PRODUTOS (PRESENTACIÓNS, VÍDEOS,….) QUE NÓS FIXEMOS CON RELACIÓN Á OBRA QUE PROPOÑEMOS.

Ligazóns externas

LIGAZÓNS A PÁXINAS WEB DE INTERESE PARA A NOSA OBRA.