The Borrowers

De Wiki Aller
The borrowers
miniatura da obra
Curso
1º de ESO
Carácter
obrigatorio
Materia
Inglés
Departamento
Inglés
Temporalización
1ª avaliaciónDepartamento de Inglés

  • Tratamento previo:
  • Obxectivos:
  • Avaliación:
  • Contidos curriculares:
  • Contidos transversais:

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • NORTON, Mary (2009): The Borrowers. Burlington Books. isbn 9789963475414. 7 exemplares na biblioteca.

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas

Notas