Non hai misericordia

De Wiki Aller
Non hai misericordia
miniatura da obra
Curso
4º ESO
Carácter
Obrigatorio
Materia
Lingua galega e literatura 4º
Departamento
Lingua galega e literatura
Temporalización


Xelís de Toro en Non hai misericordia, novela de carácter experimentalista, trata diferentes temas que teñen un protagonista común, a violencia nas súas diversas maneiras: delincuencia, drogas, alcol, enchufismo, violencia de xénero...

A novela está estruturada en cinco relatos relacionados entre si por medio duns personaxes que, sendo protagonistas dun relato, aparecen como secundarios noutros; ademais de dous relatos finais que actúan a modo de epílogo. Cada relato é comentado por distintas persoas a través dun programa de radio, que dá mostra do estilo e linguaxe radiofónicos.

Ao final do libro, Rosa tenta resolver un encrucillado, mais non dá atopado unha palabra: misericordia.


Departamento de Lingua e Literatura galegas

Tratamento previo: Introdución xeral á narrativa realista, concretamente ao realismo suxo, e ao realismo experimentalista. Lectura comprensiva na clase.

Obxectivos: Lectura connotativa e análise literaria.

Avaliación: Análise dun fragmento.

Contidos curriculares: Análise e interpretación de textos literarios.


Outros de departamentos

MM

Número de exemplares na Biblioteca

  • TORO, Xelís de: Non hai misericordia. --Santiago de Compostela :Positivas, 1994. --143 p.; 21 cm.-- (Narrativa; +2) ISBN 84-87783-01-5. 4 exemplares

Ligazóns

De elaboración propia

Guía de lectura de Non hai misericordia


Ligazóns externas

Non hai misericordia na Galipedia, unha recomendábel análise.