Halloween Horror

De Wiki Aller

Lectura adaptada.


A celebración de Halloween pode ser moi divertida, pero na cidade de Salem poden acontecer cousas estrañas nesa noite. Así a festa organizada por un grupo de rapaces convértese nun pesadelo que nos remonta aos aforcamentos de bruxas do século XVII.


Halloween Horror
miniatura da obra
Curso
3º de ESO
Carácter
OBRIGATORIO
Materia
Inglés 3º ESO
Departamento
Inglés
Temporalización
Primeiro trimestre


Departamento de Inglés

  • Tratamento previo:Posta en común dos coñecementos previos do alumnado sobre Halloween e o seu equivalente galego, o Samaín.
  • Actividades:Exercicios incluídos no propio libro(elección múltiple, verdadeiro ou falso, ...). Recoméndase a audición.
  • Obxectivos: Lectura comprensiva. Achegamento á historia e tradicións de países de fala inglesa. Adquisición e/ou repaso de léxico e estructuras sinxelos.
  • Avaliación: Proba escrita.
  • Contidos curriculares: Comprensión de historias sinxelas. Historia e cultura dos EEUU


Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • CLEMEN, Gina D.B.: Halloween Horror.-Reino Unido: Black Cat Publishing-Vicens Vives, 2003.-64p.+ 1 CD;24cm. (Green Apple-Starter) ISBN :84-316-7236-6 10 exemplares

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas