El camino

De Wiki Aller


TÍTULO
Curso
PARA O QUE VAI DIRIXIDO
Carácter
OBRIGATORIO OU VOLUNTARIO
Materia
A QUE A PROPÓN
Departamento
O QUE A PROPÓN
Temporalización
CANDO TEÑEN QUE TRABALLAR CON ELA


ESCRIBIDE AQUÍ UN PAR DE LIÑAS ONDE SE PRESENTE A OBRA OBXECTO DO ARTIGO.

Departamento de Lengua Castellana y Literatura

  • Tratamento previo: Orientaciones de lectura.
  • Obxectivos: Lectura literaria y lectura comprensiva.
  • Avaliación: Control escrito.
  • Contidos curriculares: Análisis e interpretación de textos.
  • Contidos transversais:


Opcional en listaxe obrigatoria
Terceira avaliación
Historia de una escalera 
 Escuadra hacia la muerte 
 El camino

Outros departamentos

POSTERIORMENTE OUTROS DEPARTAMENTOS PODERÁN SUMARSE Á VOSA PROPOSTA E PODERÁN TRABALLAR CON ESTA MESMA OBRA E CUBRIRÁN ESTA PARTE. VÓS BORRADE DE MOMENTO ESTA INSTRUCIÓN. OS DEPARTAMENTOS QUE SE SUMEN, CUBRIRÁN NESTA SECCIÓN OS MESMOS CONTIDOS QUE NO APARTADO ANTERIOR.

Número de exemplares na Biblioteca

CONSULTADE NA BIBLIOTECA OS EXEMPLARES QUE HAXA E POÑEDE AQUÍ A REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA E O NÚMERO DE EXEMPLARES DOS QUE DISPOMOS. PARA FACER A CITA BIBLIOGRÁFICA, PODEDES GUIARVOS POLO ARTIGO modelo de artigo DESTE WIKI.

Ligazóns

De elaboración propia

LIGAZÓNS A PRODUTOS (PRESENTACIÓNS, VÍDEOS,….) QUE NÓS FIXEMOS CON RELACIÓN Á OBRA QUE PROPOÑEMOS.

Ligazóns externas

LIGAZÓNS A PÁXINAS WEB DE INTERESE PARA A NOSA OBRA.